Ծառայություններ

Մեր ընկերությունը՝ ի դեմս իր բարձրակարգ և փորձառու իրավաբանների, տնտեսագետների, մատուցում է ծառայություններ՝ ուղղված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը: