Ռազմավարական գործեր

 

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի Հանրապետության դեմ հրապարակել է թվով 8 վճիռներ (մեր մասնակցությամբ)՝  Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 1 արձանագրության 1 հոդվածով երաշխավորված սեփականության իրավունքի խախտմամբ.

1. Օսմանյանը և Ամիրաղյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության (գանգատ թիվ 71306/11) կայացված 11.10.2018 թվականին

2. Ալիխանյանը և Մելիքսեթյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության (գանգատ թիվ 4168/10) կայացված 14.03.2019 թվականին

3. Մաշինյանը և Ռամազյանն ընդդեմ Հայասատանի Հանրապետության (գանգատ թիվ 65124/09) կայացված 14.02.2019 թվականին

4. Ռամազյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության (գանգատ թիվ 54769/10) կայացված 14.02.2019 թվականին

5. Լևոն Ալիխանյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության (գանգատ թիվ 6818/10) կայացված 14.02.2019 թվականին

6. Փարսադանյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության (գանգատ թիվ 5444/10) կայացված 14.02.2019 թվականին

7. Վարդանյանը և Հախվերդյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության (գանգատ թիվ 4178/10) կայացված 14.02.2019 թվականին

8. Մհեր Ալիխանյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության (գանգատ թիվ 4413/10) կայացված 14.02.2019 թվականին


Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռը Հայաստանի դեմ՝  Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտմամբ.

Այվազյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 56717/08) կայացված 01.06.2017 թվականին


Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռը Հայաստանի դեմ՝ Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտմամբ.

«ՉԱՊ» ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 15485/09) կայացված 04.05.2017 թվականին