Քրեական իրավունք

Քրեական իրավունք

Քրեական իրավունքի ոլորտում գրասենյակը գործընկեր փաստաբանների հետ համատեղ մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`

 

  • Կասկածյալի, մեղադրյալի, տուժողի, վկայի  իրավունքների պաշտպանություն մինչդատական փուլում
  • Ամբաստանյալի,  տուժողի, վկայի իրավունքների պաշտպանություն դատական մարմիններում /առաջին, վերաքննիչ և վճռաբեկ/
  • Ընտրված խափանման միջոցների բողոքարկում, փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, ապացույցների հավաքագրում և մշակում,միջնորդությունների, պաշտպանական ճառերի կազմում
  • Վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների կազմում  և բողոքների դեմ ուղղված պատասխանների կազմում, քաղաքացիական հայցի կազմում քրեական  դատավարության շրջանակներում, Փաստաբանական  /մասնավոր/ հարցումների կազմում
  • Այցելություններ քրեակատարողական հիմնարկներ
  • Նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքներով  վերանայման ենթակա դատական ակտերի բողոքարկում
  • Անչափահասների գործերով պաշտպանությանկազմակերպում քրեական վարույթի ողջ ընթացքում
  • Իրավաբանական խորհրդատվություն դատավճռի կատարման փուլում և դատապարտյալներին` պատժի կրման ընթացքում,
  • Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին ուղղված գանգատների  կազմում